Zverejňovanie

Zverejňovanie

Zmluvy 2020

Názov zmluvy/ číslo zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Stiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 24. 02. 2020 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Nitriansky samosprávny kraj 24. 02. 2020 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Darovacia zmluva - poskytnutie služby MSM VZP s.r.o. 13. 03. 2020 Darovacia zmluva pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Mesto Štúrovo 13. 03. 2020 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť

Zmluvy 2019

Názov zmluvy/ číslo zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Stiahnúť
Rámcová zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ADOS Nádej Nové Zámky, s.r.o. 31. 01. 2019 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 15. 03. 2019 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Príloha k zmluve o poskytnutí finančného príspevku - Konkretizácia finančného príspevku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 15. 03. 2019 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Licenčná zmluva na používanie počítačového programu PROMYS soft, s.r.o. 03. 04. 2019 Licenčná zmluva pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Nitriansky samosprávny kraj 10. 04. 2019 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Darovacia zmluva - poskytnutie služby MSM VZP s.r.o. 23. 05. 2019 Darovacia zmluva pdfStiahnúť
Dohoda o spolupráci v odbornej praxi Bc. Monika Pápai, Chľaba 187, 943 66 Chľaba 23. 05. 2019 Dohoda o spolupráci pdfStiahnúť
Zmluva na vykonávanie činnosti PO, činnosti bezpečnostného technika Ing. Martin Remiš - REMAR 23. 07. 2019 Zmluva na vykonávanie činnosti pdfStiahnúť
Darovacia zmluva - poskytnutie služby MSM VZP s.r.o. 09. 08. 2019 Darovacia zmluva pdfStiahnúť
Licenčná zmluva na používanie počítačového programu PROMYS soft, s.r.o. 09. 08. 2019 Licenčná zmluva pdfStiahnúť

Darovacia zmluva - poskytnutie služby

MSM VZP s.r.o. 30. 09. 2019 Darovacia zmluva pdfStiahnúť

Zmluvy 2018

Názov zmluvy/ číslo zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Stiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny Slovenskej republiky 09. 04. 2018 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny Slovenskej republiky 09. 04. 2018 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevázdku Nitriansky samosprávny kraj 26. 04. 2018 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Zmluva o mlčanlivosti a o ochrane dôverných informácií Promys soft, s.r.o. 27. 06. 2018 Mlčanlivosť a o ochrana dôverných informácií pdfStiahnúť
Darovacia zmluva o vypracovaní postupov pre plnenie podmienok kvality soc. služieb MSM VZP s.r.o. 14. 08. 2018 Vypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality soc. služieb pdfStiahnúť
Darovacia zmluva o vypracovaní postupov pre plnenie podmienok kvality soc. služieb MSM VZP s.r.o. 17. 08. 2018 Vypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality soc. služieb pdfStiahnúť
Darovacia zmluva o vypracovaní postupov pre plnenie podmienok kvality soc. služieb MSM VZP s.r.o. 05. 12. 2018 Vypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality soc. služieb pdfStiahnúť
Darovacia zmluva o vypracovaní postupov pre plnenie podmienok kvality soc. služieb MSM VZP s.r.o. 07. 01. 2019 Vypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality soc. služieb pdfStiahnúť

Zmluvy 2017

Názov zmluvy/ číslo zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Stiahnúť
Darovacia zmluva č. 02/2017 MSM Slovakia s.r.o.  07.03.2017 Darovanie vecného daru pdfStiahnúť
Licenčná zmluva č. 2017SA566 PROMYS soft, s.r.o.  20.04.2017 Použitie programu SAZA

pdfStiahnúť

pdfDodatok č. 1

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny Slovenskej republiky  24.04.2017 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančnných príspevkov Nitriansky samosprávny kraj  24.04.2017 Poskytnutie finančných príspevkov pdfStiahnúť

Zmluvy 2016

Názov zmluvy/ číslo zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Stiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nitrianský samosprávny kraj 09. 05. 2016 Finančný príspevok pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 09. 05. 2016 Poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí vráteného funkčného zariadenia do užívania Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 12. 07. 2016 Poskytunutie vráteného funkčného zariadenia do užívania pdfStiahnúť
Zmluva o poskytovaní a dodávaní stravy Ján Bogdány CASABLANCA - Štúrovo 23. 09. 2016 Poskytovanie a dodávanie stravy pdfStiahnúť

Zmluvy 2015

Názov zmluvy/ číslo zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Stiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nitrianský samosprávny kraj 17. 02. 2015 Finančný príspevok pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí funkčných pomôcok a vrátenie funkčného zdvíhacieho zariadenia do užívania Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 13. 03. 2015 Vrátenie funkčných pomôcok a vrátenie funkčného zvíhacieho zariadenia do užívania pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR 04. 02. 2015 Poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pdfStiahnúť
Zmluva o vykonaní prác v oblasti pracovnej zdravotnej služby v objektoch organizácie v rozsahu St. Florian Štúrovo, s.r.o. 31. 03. 2015 Dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov dodávateľským spôsobom pre zamestnancov pdfStiahnúť