Zverejňovanie

Zverejňovanie

Zmluvy 2014

Názov zmluvy/ číslo zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Stiahnúť
  Attila Csonka - HIGI TRADE 15.5.2014 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pdfStiahnúť
1408030311 PolyStar, s.r.o. 19.5.2014 Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia pdfStiahnúť
  PolyStar, s.r.o. 19.5.2014 Zmluva o vyhotovení hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním pdfStiahnúť
2014SA566 Promys soft, s.r.o. 16.7.2014 Licenčná zmluva - Autorský zákon (program SAGA) pdfStiahnúť
  DOS Danubia 19.9.2014 Zmluva o odbornej pomoci pri zabezpečovaní opatrovateľskej praxe pdfStiahnúť