Zverejňovanie

Dokumenty

Dokumenty

2022

pdfEON - DOS Danubia - DSS - rok 2022
pdfEON - DOS Danubia - ZpS - rok 2022

 

2021

pdfEON - DOS Danubia - DSS - rok 2021
pdfEON - DOS Danubia - ZpS - rok 2021

 

2020

pdfKrízový plán

pdfPríloha 1 - Terminológia

pdfPríloha 2.1 - Dokument organizačnej činnosti

pdfPríloha 2.2 - Záznam o preventívnom - nápravnom opatrení

pdfPríloha 3 - Dokument postupu

pdfPríloha 4 - Záznam z výkonov preventívnych opatrení

pdfPríloha 5 - Dezinfekcia záznam

pdfPríloha 6 - Dezinfekcia záznam - kuchyňa, jedáleň

pdfPríloha 7 - Zoznam vecí, ktoré priniesol zamestnanec k zotrvaniu v krízovej službe

pdfPríloha 8 - Sledovanie príznakov u klienta s podozrením na infekčné ochorenie horných dýchacích ciest

pdfPríloha 9 - Zoznam činností v rámci poskytovania sociálnych služieb počas mimoriadnej situácie šírenia koronavírusu

pdfPríloha 10 Plán reprofilizácie lôžok pri podozrení alebo potvrdení nákazy COVID-19

pdfPríloha 11 - Postup k dočasnému opusteniu zariadenia klientom v sprievode zamestnanca

pdfPríloha 12 - Usmernenie k realizácii plánu predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19

pdfPríloha 13 - Záznam o mimoriadnej situácii

pdfPríloha 14 - Protokol o použití netelesného a telesného obmedzenia prijímateľa soc. služby

pdfPríloha 15 - Mimoriadne požiadavky na osobné ochranné pracovné pomôcky

pdfPríloha 16 - Odporúčaný postup pre poskytovateľov soc. služieb pri realizácii dočasného pozastavenia poskytovania soc. služby

pdfPríloha 17 - Predbežný skríning

pdfPríloha 18 - Hlásenie prípadu

pdfPríloha 19 - Sledovanie zdravotného stavu klientov

pdfPríloha 20 - Meranie telesnej teploty


pdfEON - DOS Danubia - DSS - rok 2020
pdfEON - DOS Danubia - ZpS - rok 2020

 

2019

pdfEON - DOS Danubia - DSS - rok 2019

pdfEON - DOS Danubia - ZpS - rok 2019


2018

pdfEON - DOS Danubia - DSS - rok 2018

pdfEON - DOS Danubia - ZpS - rok 2018