Zverejňovanie

Zverejňovanie

Zmluvy 2023

Názov zmluvy/ číslo zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Stiahnúť
Zmluva a poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Mesto Štúrovo 12. 01. 2023 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 02.05.2023 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Nitriansky samosprávny kraj 02.05.2023 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Kamenica nad Hronom 18.05.2023 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Kamenica nad Hronom 18.05.2023 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Darovacia zmluva MSM VZP s.r.o. 18.05.2023 Darovacia zmluva pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 13.06.2023 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť

Zmluvy 2022

Názov zmluvy/ číslo zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Stiahnúť
Zmluva a poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Mesto Štúrovo 04. 01. 2022 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 31.03.2022 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Zmluva a poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Obec Mužla 31.03.2022 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Zmluva a poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Mesto Bratislava 30.06.2022 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Zmluva a poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Mesto Nové Zámky 30.06.2022 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených v rámci projektu "Chyť sa svojej šance" Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 08.08.2022 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Zmluva o vyhotovení Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním a o vedení Evidencie pre pôvodcov odpadov PolyStar, s.r.o. 28.11.2022 Dohoda o podmienkach poskytovania služby pdfStiahnúť
Zmluva o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby Mesto Štúrovo 01.12.2022 Platenie časti úhrady pdfStiahnúť

Zmluvy 2021

Názov zmluvy/ číslo zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Stiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Mesto Štúrovo 01. 03. 2021 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Nitriansky samosprávny kraj 24. 03. 2021 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 24. 03. 2021 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť

Zmluvy 2020

Názov zmluvy/ číslo zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Stiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 24. 02. 2020 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Nitriansky samosprávny kraj 24. 02. 2020 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Darovacia zmluva - poskytnutie služby MSM VZP s.r.o. 13. 03. 2020 Darovacia zmluva pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Mesto Štúrovo 13. 03. 2020 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 10. 11. 2020 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť

Zmluvy 2019

Názov zmluvy/ číslo zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Stiahnúť
Rámcová zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ADOS Nádej Nové Zámky, s.r.o. 31. 01. 2019 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 15. 03. 2019 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Príloha k zmluve o poskytnutí finančného príspevku - Konkretizácia finančného príspevku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 15. 03. 2019 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Licenčná zmluva na používanie počítačového programu PROMYS soft, s.r.o. 03. 04. 2019 Licenčná zmluva pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Nitriansky samosprávny kraj 10. 04. 2019 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Darovacia zmluva - poskytnutie služby MSM VZP s.r.o. 23. 05. 2019 Darovacia zmluva pdfStiahnúť
Dohoda o spolupráci v odbornej praxi Bc. Monika Pápai, Chľaba 187, 943 66 Chľaba 23. 05. 2019 Dohoda o spolupráci pdfStiahnúť
Zmluva na vykonávanie činnosti PO, činnosti bezpečnostného technika Ing. Martin Remiš - REMAR 23. 07. 2019 Zmluva na vykonávanie činnosti pdfStiahnúť
Darovacia zmluva - poskytnutie služby MSM VZP s.r.o. 09. 08. 2019 Darovacia zmluva pdfStiahnúť
Licenčná zmluva na používanie počítačového programu PROMYS soft, s.r.o. 09. 08. 2019 Licenčná zmluva pdfStiahnúť

Darovacia zmluva - poskytnutie služby

MSM VZP s.r.o. 30. 09. 2019 Darovacia zmluva pdfStiahnúť

Zmluvy 2018

Názov zmluvy/ číslo zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Stiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny Slovenskej republiky 09. 04. 2018 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny Slovenskej republiky 09. 04. 2018 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevázdku Nitriansky samosprávny kraj 26. 04. 2018 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Zmluva o mlčanlivosti a o ochrane dôverných informácií Promys soft, s.r.o. 27. 06. 2018 Mlčanlivosť a o ochrana dôverných informácií pdfStiahnúť
Darovacia zmluva o vypracovaní postupov pre plnenie podmienok kvality soc. služieb MSM VZP s.r.o. 14. 08. 2018 Vypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality soc. služieb pdfStiahnúť
Darovacia zmluva o vypracovaní postupov pre plnenie podmienok kvality soc. služieb MSM VZP s.r.o. 17. 08. 2018 Vypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality soc. služieb pdfStiahnúť
Darovacia zmluva o vypracovaní postupov pre plnenie podmienok kvality soc. služieb MSM VZP s.r.o. 05. 12. 2018 Vypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality soc. služieb pdfStiahnúť
Darovacia zmluva o vypracovaní postupov pre plnenie podmienok kvality soc. služieb MSM VZP s.r.o. 07. 01. 2019 Vypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality soc. služieb pdfStiahnúť