Zverejňovanie

Zverejňovanie

Zmluvy 2017

Názov zmluvy/ číslo zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Stiahnúť
Darovacia zmluva č. 02/2017 MSM Slovakia s.r.o.  07.03.2017 Darovanie vecného daru pdfStiahnúť
Licenčná zmluva č. 2017SA566 PROMYS soft, s.r.o.  20.04.2017 Použitie programu SAZA

pdfStiahnúť

pdfDodatok č. 1

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny Slovenskej republiky  24.04.2017 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančnných príspevkov Nitriansky samosprávny kraj  24.04.2017 Poskytnutie finančných príspevkov pdfStiahnúť

Zmluvy 2016

Názov zmluvy/ číslo zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Stiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nitrianský samosprávny kraj 09. 05. 2016 Finančný príspevok pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 09. 05. 2016 Poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí vráteného funkčného zariadenia do užívania Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 12. 07. 2016 Poskytunutie vráteného funkčného zariadenia do užívania pdfStiahnúť
Zmluva o poskytovaní a dodávaní stravy Ján Bogdány CASABLANCA - Štúrovo 23. 09. 2016 Poskytovanie a dodávanie stravy pdfStiahnúť

Zmluvy 2015

Názov zmluvy/ číslo zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Stiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nitrianský samosprávny kraj 17. 02. 2015 Finančný príspevok pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí funkčných pomôcok a vrátenie funkčného zdvíhacieho zariadenia do užívania Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 13. 03. 2015 Vrátenie funkčných pomôcok a vrátenie funkčného zvíhacieho zariadenia do užívania pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR 04. 02. 2015 Poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pdfStiahnúť
Zmluva o vykonaní prác v oblasti pracovnej zdravotnej služby v objektoch organizácie v rozsahu St. Florian Štúrovo, s.r.o. 31. 03. 2015 Dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov dodávateľským spôsobom pre zamestnancov pdfStiahnúť

Zmluvy 2014

Názov zmluvy/ číslo zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Stiahnúť
  Attila Csonka - HIGI TRADE 15.5.2014 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pdfStiahnúť
1408030311 PolyStar, s.r.o. 19.5.2014 Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia pdfStiahnúť
  PolyStar, s.r.o. 19.5.2014 Zmluva o vyhotovení hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním pdfStiahnúť
2014SA566 Promys soft, s.r.o. 16.7.2014 Licenčná zmluva - Autorský zákon (program SAGA) pdfStiahnúť
  DOS Danubia 19.9.2014 Zmluva o odbornej pomoci pri zabezpečovaní opatrovateľskej praxe pdfStiahnúť