Zverejňovanie

Zmluvy 2019

Názov zmluvy/ číslo zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Stiahnúť
Rámcová zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ADOS Nádej Nové Zámky, s.r.o. 31. 01. 2019 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 15. 03. 2019 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Príloha k zmluve o poskytnutí finančného príspevku - Konkretizácia finančného príspevku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 15. 03. 2019 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Licenčná zmluva na používanie počítačového programu PROMYS soft, s.r.o. 03. 04. 2019 Licenčná zmluva pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Nitriansky samosprávny kraj 10. 04. 2019 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Darovacia zmluva - poskytnutie služby MSM VZP s.r.o. 23. 05. 2019 Darovacia zmluva pdfStiahnúť
Dohoda o spolupráci v odbornej praxi Bc. Monika Pápai, Chľaba 187, 943 66 Chľaba 23. 05. 2019 Dohoda o spolupráci pdfStiahnúť
Zmluva na vykonávanie činnosti PO, činnosti bezpečnostného technika Ing. Martin Remiš - REMAR 23. 07. 2019 Zmluva na vykonávanie činnosti pdfStiahnúť
Darovacia zmluva - poskytnutie služby MSM VZP s.r.o. 09. 08. 2019 Darovacia zmluva pdfStiahnúť
Licenčná zmluva na používanie počítačového programu PROMYS soft, s.r.o. 09. 08. 2019 Licenčná zmluva pdfStiahnúť

Darovacia zmluva - poskytnutie služby

MSM VZP s.r.o. 30. 09. 2019 Darovacia zmluva pdfStiahnúť