Najlepšie miesto pre Vaše voľné chvíle

O nás

Sme nezisková organizácia, ktorá bola zriadená občianskym združením DOS Čadca za účelom poskytovania sociálnych služieb. Oprávnenosť poskytovať sociálne služby máme od zápisu do registra poskytovateľov, a to od roku 2013.

Poskytujeme nasledovné služby:

  • Zariadenie pre seniorov
  • Domov sociálnych služieb

Cieľom poskytovaných služieb je v spolupráci s klientom a jeho rodinou, uspokojovanie potrieb klientov seniorov prostredníctvom jasne definovaných procesov a postupov, so zameraním na spokojnosť klientov, neustále zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, inováciu zariadenia.


Poslaním nášho zariadenia
je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky mesta Štúrovo.


Víziou nášho zariadenia
je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby.


Poskytujeme služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta. Klient je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý.

 

Zariadenie poskytuje pravidelnú zdravotnú starostlivosť, lekárske vyšetrenia a relaxačné služby.

 

Našim klientom vytvoríme podmienky na dôstojný, spokojný a šťastný život v kolektíve.

 

Celý komplex je zabezpečený bezbariérovým prístupom, čo poskytuje komfort pre našich klientov.