Zverejňovanie

Zmluvy 2022

Názov zmluvy/ číslo zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Stiahnúť
Zmluva a poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Mesto Štúrovo 04. 01. 2022 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 31.03.2022 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Zmluva a poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Obec Mužla 31.03.2022 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Zmluva a poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Mesto Bratislava 30.06.2022 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Zmluva a poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Mesto Nové Zámky 30.06.2022 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených v rámci projektu "Chyť sa svojej šance" Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 08.08.2022 Poskytnutie finančného príspevku pdfStiahnúť
Zmluva o vyhotovení Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním a o vedení Evidencie pre pôvodcov odpadov PolyStar, s.r.o. 28.11.2022 Dohoda o podmienkach poskytovania služby pdfStiahnúť
Zmluva o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby Mesto Štúrovo 01.12.2022 Platenie časti úhrady pdfStiahnúť